Misiune

Scopul principal al Fundației „Alma Mater Napocensis” este sprijinirea procesului de învățământ, a cercetării și a administrației, cât și a unor obiective sociale sau umanitare și de interes general comunitar.

Instrumentele prin care Fundația urmărește realizarea scopului propus sunt:

 • organizarea de cursuri, conferințe, alte manifestări științifice și educaționale, evenimente de dezvoltare personală și profesională;
 • promovarea imaginii Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) prin organizarea de evenimente omagiale, de acordare a titlurilor, premiilor, diseminarea rezultatelor cercetării;
 • dezvoltarea infrastructurii proprii și punerea ei la dispoziția UBB pentru activități de învățământ sau cercetare;
 • derularea unor activități de transfer tehnologic și înființarea de start-up-uri;
 • acordarea de burse sociale;
 • cooperarea cu autoritățile locale, regionale sau centrale pentru obiective de interes general;
 • înfrățirea/încheierea de acorduri de parteneriat cu alte orașe prin folosirea contactelor universității cu alte universități din străinătate în vederea contribuirii la internaționalizarea comunității locale;
 • organizarea de festivaluri, târguri educaționale, etc.;
 • implementarea unor acțiuni de activism social de interes public – implicare comunitară – acțiuni umanitare, sociale, de democratizare, de conștientizare a unor aspecte de interes public, de promovare a participării publice;
 • organizarea unor evenimente de relaționare socială pentru comunitatea academică și profesională;
 • desfășurarea unor campanii de activism civic;
 • organizarea de dezbateri publice privind subiecte de interes general precum dezvoltare urbană, democrație și participare publică, lobby cetățenesc, etc.