Despre

Fundația „Alma Mater Napocensis” este o organizație apolitică, independentă, neguvernamentală, non-profit, cu profil cultural, social, științific, de servicii comunitare și transfer tehnologic, având ca fondator unic Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB).

Fundația UBB a fost înființată în 1993 și a servit până în prezent ca instrument de finanțare a unor manifestări științifice, prin intermediul sponsorizărilor. În cei 25 de ani de activitate, împreună cu UBB, a susținut publicarea volumelor rezultate în urma manifestărilor științifice, organizarea unor evenimente cu scop caritabil și a sprijinit participarea studenților la diverse conferințe internaționale.

Activitatea fundației a fost susținută până în anul 2018, în mod voluntar,  de către Prof. dr. Dumitru Matiș, Președintele executiv, Lect. dr. Veronica Rebreanu, Directorul Consiliului director și Prof. dr. Nicolae Coman, Prof. dr. Liviu Ilieș, Prof. dr. Liviu Pop, Conf. dr. Lucia Podoabă, în calitate de membri ai Consiliului director.

În anul 2019, noua structură de conducere a fundației își asumă misiunea de a asigura continuitatea și dezvoltarea activităților propuse pentru îndeplinirea scopurilor fundamentale ale organizației.