Conducere

Președinte de onoare

Prof. univ. dr. Daniel David

Președinte executiv

Prof. dr. Dacian Dragoș

Director executiv

Lect. dr. Dan Octavian Rusu

Consiliul director

Prof. dr. Smaranda Cosma

Lect. dr. Vlad Măcicășan

Conf. dr. Adrian Darabant

Conf. dr. Gabriela Brendea

Conf. dr. Marius Harosa

Lect. dr. George Jiglău

Prof. dr. Sergiu Mișcoiu

Prof. dr. Radu Silaghi-Dumitrescu

Dr. Daniel Metz

Prof. dr. Ioana Bican

Geanina Carmen Simion

Dr. Leontin Toderici

Cenzori

Conf. dr. Gheorghe Fătăcean

Lect. dr. Monica Pop

Prof. dr. Adriana Tiron-Tudor

Contabil

Lect. dr. Dan Cuzdriorean

Consilier juridic

Valentina Radu

Consultant imagine și evenimente

Virgil Mureșan

Manager proiect Universitatea Vârstei a III-a

Dr. Monica Coste

Consilier administrativ

Bianca Crainic-Irimie

Secretar

Roxana Pavel